0 položek - 0Kč

názor odborníka

názor odborníka

PhDr. Zdeněk Zbořil znalec a odborník na politický extremismus
výňatek z jeho recenze (vyjádření) k motivu:

"Pro mne by to byl historický emblém vztahující se k OH 1936, kdy říšská orlice patřila mezi státní znaky Německého státu, v té době už Německé říše (1933-1943, Velkoněmecká 1943-1945).

Nemůže tam proto být rudá hvězda, srp a kladivo nebo český lev. Eva Braunová, říšská orlice a OH byly  součástí propagace politického systému Německé a Velkoněmecké říše, ale nebyly odsouzeny dle trestně-právní normy (např.Mezinárodním vojenským tribunálem v Norimberku), ale jenom politicky anebo ještě častěji morálně".

"V dnešním Německu jsou stále citliví (většinou jen veřejně) na symboliku Třetí říše, ale už méně důkladní v odsuzování politiků, kteří byli členy NSDAP. Viz např. kancléř Kurt Georg Kiessinger(1966-1969, mj. 1958-1966 předseda vlády Badenska-Wurtenbergska, člen NSDAP od roku 1934), nebo u nás populární Dietrich Genscher (1943-1945), kancléři Helmuth Schmidt, Walter Schel a asi okolo 15 dalších, kteří byli  v nejvyšších státních funkcích SRN".


"Pokud vím, Eva Braunová nebyla nikdy ani obviněna, natož odsouzena, jako milenka nebo žena AH, a je dodnes posuzována v Německu spíše jako Hitlerova oběť. To, že byla na emblému OH není ani v Německu trestným činem, stejně jako není odsuzována Leni Riefenstahl za filmy o NSDAP .nebo právě o OH 1936"


V této kategorii nejsou žádné výrobky.