1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání designů (dále jen „uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní umožňuje, může kupující provádět objednávání designů též bez registrace přímo z webového rozhraní stránek.

2. Při registraci na webové stránce a při objednávání designů je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání designů jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5. Zhotovitel designu (Rowdie.cz) se zavazuje, že osobní data poskytnutá kupujícím jsou důvěrná a nebudou poskytnuta 3.osobě a žádnému dalšímu subjektu.

6. Na žádost kupujícího jeho osobní údaje z databáze můžou být kdykoliv vymazána.