0 položek - 0Kč

Ochrana osobních údajů

1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání designů (dále jen „uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní umožňuje, může kupující provádět objednávání designů též bez registrace přímo z webového rozhraní stránek.

2. Při registraci na webové stránce a při objednávání designů je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání designů jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5. Zhotovitel designu (Rowdie.cz) se zavazuje, že osobní data poskytnutá kupujícím jsou důvěrná a nebudou poskytnuta 3.osobě a žádnému dalšímu subjektu.

6. Na žádost kupujícího jeho osobní údaje z databáze můžou být kdykoliv vymazána.